GDPR и МАГАМА ЕООД

Преносимост на данните

Изтеглете всички Ваши данни, съхранявани при нас.

Оплакване

Оплакване във връзка с управелние на лични данни.

Коригиране на лични данни

Коригирайте лични данни, съхранявани при нас.

Личен профил

Право „да бъдеш забравен“.

Преносимост на данните

Коригиране на лични данни

Оплакване

Право „да бъдеш забравен“