fbpx

Съобщение организация и управление

By 10.10.2016 Статии

ДокументиСъобщение за набиране на ценови предложения за избор на външен изпълнител на дейности по организация и управление на проект „Осигуряване на устойчива заетост в “Магама” ЕООД“, спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.

Изтеглете докумнета от тук…