Обучение за фризьори за придобиване на 3-та квалификационна степен за фризьори и управители на салони

Разширен курс за вече завършили 2-ра квалификационна степен „Фризьорство” с допълнителни модули, които подготвят курсисти за управители на салон. Характеристики на курса:

Придобиване на трета квалификационна степен.

Европейска диплом за управител на салон от ЦПО Магама Профешънъл.

Задълбочено теоретично и практическо обучение с осигурени материали, база и висококвалифицирани лектори.

Обучението може да се проведе индивидуално или в малки групи.

Възможност за разсрочено плащане.

Продължителност: 9 месеца. 960 учебни часа.

Възможно е разсрочено плащане на 3 равни части

Легитимна диоплома. При завършване на обучението си в ЦПО Магама Профешънъл получавате легитимна диплома за практикуване на професията, която важи в целия ЕС.

-Свидетелство за професионална квалификация (при обучение Обучение за фризьори и управители на салони). Тoзи документ удостоверява придобиването на професия "Фризьор" и придобиването на професионална квалификация 3-та степен.

Цена: 3000 лв.