Курс Колористика - ПАКЕТ 3 курса - 1-во, 2-ро и 3-то ниво

Курс Колористика - ПАКЕТ 3 курса - 1-во, 2-ро и 3-то ниво

Модул Колористика

Курс: Колористика 1-во ниво Еднодневен курс

Теоретичен курс, в който вие ще научите основите на цветовете и тяхното смесване.

 

Строеж на косата и естествени пигменти, естествен цвят на косата

Основни принципи на колориметрията

Цветна карта, първични, вторични цветове

Смесване, неутрализация на нежелани оттенъци

Провокирано изсветляване

Естествено и провокирано изсветляване

Фонове на изсветляване

Видове боядисване

Решаване на казузи

В края на обучението ще получите сертификат за преминато обучение.

За курса трябва да си осигурите модел и да носите фризьорски ножици, четки и сещоар за работа.

Курса е еднодневен от 10 до 17 часа, провежда се при набиране на група от 6 човека.

Всички участници получават сертификат за завършен курс за Колористика 1-во ниво от Магама ЕООД.

 

Курс: Колористика 2-ро ниво Еднодневен курс

Теоретичен курс, в който вие ще участвате с упражнения и решаване на колориметрични задачи.

Покритие на бяла коса

Препигментация

Репигментация

Изравняване на цвят.

Промяна на цвят, обезцветяване

Потъмняване

Решаване на казузи

В края на обучението ще получите сертификат за преминато обучение.

За курса трябва да си осигурите модел и да носите фризьорски ножици, четки и сещоар за работа.

Курса е еднодневен от 10 до 17 часа, провежда се при набиране на група от 6 човека.

Всички участници получават сертификат за завършен курс за Колористика 2-во ниво от Магама ЕООД.

 

Курс: Колористика 3-то ниво Еднодневен курс

Теоретичен курс, в който вие ще участвате с упражнения и решаване на задачи свързани с русите цветове.

 

Специфика на русите цветове

Постигане на рус цвят с обезцветяващи продукти и боя

Смесване и неутрализация на нежелани оттенъци

Специфики при работа със син и зелен коректор

Специфики при работа с лилав и виолетов пигмент.

Потъмняване
Техники Балеаж, шатуш, бейби хайлайтс, контуринг.

Решаване на казузи.

В края на обучението ще получите сертификат за преминато обучение.

За курса трябва да си осигурите модел и да носите фризьорски ножици, четки и сещоар за работа.

Курса е еднодневен от 10 до 17 часа, провежда се при набиране на група от 6 човека.

Всички участници получават сертификат за завършен курс за Колористика 3-во ниво от Магама ЕООД.

Цена: 425 лв. без ДДС или закупуване на пакет от 50 броя боя за коса #Kadiffe по избор.