Курс Колористика ПАКЕТ 1-во и 2-ро ниво

Курс Колористика ПАКЕТ 1-во и 2-ро ниво

Модул Колористика

Курс: Колористика 1-во ниво Еднодневен курс

Теоретичен курс, в който вие ще научите основите на цветовете и тяхното смесване.

 

Строеж на косата и естествени пигменти, естествен цвят на косата

Основни принципи на колориметрията

Цветна карта, първични, вторични цветове

Смесване, неутрализация на нежелани оттенъци

Провокирано изсветляване

Естествено и провокирано изсветляване

Фонове на изсветляване

Видове боядисване

Решаване на казузи

В края на обучението ще получите сертификат за преминато обучение.

За курса трябва да си осигурите модел и да носите фризьорски ножици, четки и сещоар за работа.

Курса е еднодневен от 10 до 17 часа, провежда се при набиране на група от 6 човека.

Всички участници получават сертификат за завършен курс за Колористика 1-во ниво от Магама ЕООД.

 

Курс: Колористика 2-ро ниво Еднодневен курс

Теоретичен курс, в който вие ще участвате с упражнения и решаване на колориметрични задачи.

Покритие на бяла коса

Препигментация

Репигментация

Изравняване на цвят.

Промяна на цвят, обезцветяване

Потъмняване

Решаване на казузи

В края на обучението ще получите сертификат за преминато обучение.

За курса трябва да си осигурите модел и да носите фризьорски ножици, четки и сещоар за работа.

Курса е еднодневен от 10 до 17 часа, провежда се при набиране на група от 6 човека.

Всички участници получават сертификат за завършен курс за Колористика 2-во ниво

Цена: 270 лв. без ДДС