Курс Колористика 1-во ниво - Еднодневен курс

Курс Колористика 1-во ниво - Еднодневен курс

Теоретичен курс, в който вие ще научите основите на цветовете и тяхното смесване.

 

Строеж на косата и естествени пигменти, естествен цвят на косата

Основни принципи на колориметрията

Цветна карта, първични, вторични цветове

Смесване, неутрализация на нежелани оттенъци

Провокирано изсветляване

Естествено и провокирано изсветляване

Фонове на изсветляване

Видове боядисване

Решаване на казузи

В края на обучението ще получите сертификат за преминато обучение.

За курса трябва да си осигурите модел и да носите фризьорски ножици, четки и сещоар за работа.

Курса е еднодневен от 10 до 17 часа, провежда се при набиране на група от 6 човека.

Всички участници получават сертификат за завършен курс за Колористика 1-во ниво от Магама ЕООД.

Записването на модул колористика 2 или 3-то ниво трябва да имате завършен курс 1-во ниво.

За колеги, които не представят такъв сертификат няма да имат възможност да се запишат за по-горни нива на обученията!

Пакетни отстъпки за Модул колористика

При закупуване на целия Модул колористика от 3 курса ползвате 20 % отстъпка от цената!

При закупуване на 2 курса от Модул колористика ползвате 10 % отстъпка от цената!

Цена: 150 лв. без ДДС