Блог

Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?

Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?

Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?

Едни от най-разпространените методи за поставяне на треси са капси, щипки и зашиване. Но какво и как да изберете и пре­поръчате на вашите клиенти, разберете в следващите редове.

Видове капси

Разнообразието от капси е огромно както като цвето­ве, така и като размери и уплътнение със или без сили­кон. На пазара може да видите големи капси, микро- и нанокапси. Но защо има толкова видове и как да изберем правилните за нашите удължения?

Препоръчително е да не използвате капси без силикон, защото те директно накъсват косата. Освен това след употреба те могат да изпускат ръжда и да увре­дят косата. Най-често такива проблеми срещаме при русите коси, при които петната от ръжда много труд­но могат да бъдат обработени.

Продълговати капси без силикон са най-здравите на пазара. Но това, че не падат, не означава, че трябва да се използват при удължаване на коса. Някои хора твърдят, че са по-удобни при носене, защото при поставяне кап­сата става кръгла и прилича на керати­нов кичур, но това въобще не е така. Металът, от който е изработена, е в директна връзка с косъма, оцветява го и го накъсва.

Независимо от това, че сме избрали подходящия цвят капса, след нейното поставяне и многократно измиване око­ло нея се появяват малки зеленикави или сиви петна. Най-добре е да използвате капси със силиконов уплътнител, за да предпазите ко­съма от накъсване и оцветяване от метала, както и да предотвратите изплъзването на кичура.

Избираме да работим с големи капси, когато имаме плътна, здрава коса. Те се използват предимно при удъл­жаването на коса с треса. Избягваме да работим с го­леми капси на тънка и фина коса, защото те са видими и доста по-некомфортни от микро- и нанокапсите.

Каква големина капса да използваме, определяме в зави­симост от количеството собствена коса и от треса­та. При гъсти и плътни коси работим с големи капси със силикон, а при по-тънки – с микро- или нанокапси.

Избираме да работим с големи капси на гъсти коси не само заради обема на косата, но заради по-голямата им издръжливост на тежест.

Микро- или нанокапси?

Един от най-често срещаните въпроси, които си зада­ват фризьорите при методите за удължаване на коса, е: „Каква е разликата между удължаване с микро- и на­нокапси?“.

И двата вида може да се използват на по-фини и тънки коси, доста по-незабележими са и благодарение на раз­нообразието от цветове може да изберете точно съв­падение с вашия цвят. Така удълженията ще са съвсем незабележими.

Удължаването на косата с микрокапси беше революция, когато излязоха преди години. Въвеждането на този метод за студено прилагане на удълженията означава­ше, че няма повече да нагрявате кератин или да предиз­виквате увреждане на естествената коса. Микрокапси­те са малки метални пръстени, обикновено облицовани със силикон, който защитава скалпа и естествената ви коса.

Този метален пръстен се прилага върху мал­ка част от естествена коса или кичур. В него се вкарва удължението за коса с игла за поставяне (кука). След това микропръстенът се затяга с клещи и се затваря, което фиксира края на поставения кичур към естествена­та коса.

Удължаването на коса с нанокапси все още е сравнително нов метод и не е толкова популярен. Поставянето им наподобява това на микропръсте­ните. В нанопръстена се вкарва кичура за удължаване с нанонакрайник (кука, през която минава удължената и естествената коса) и се затваря.

Нанокапси може да използвате при поставяне на тре­си или кичури при фина коса. Те са супернезабележими и комфортни при носене на удължения.

Какви са разликите?

Нанокапсата е 90% по-малка от микрокапсата, което означава, че нанопръстенът е много по-дискретен. Ми­кропръстените не се препоръчват за жени с много фина коса. Фината коса трудно покрива микрокапсите, но ус­пешно може да го направи с нанокапсите.

Микропръстените могат да бъдат препозиционирани по време на поддръжката на удълженията. Това означава, че те могат да бъдат преместени обратно към основата на косата до скалпа. Това обикновено се прави след 8 седмици.

Тъй като нанопръстените са толкова малки, те не мо­гат да бъдат преместени и трябва да бъдат премахна­ти и поставени отново при поддръжка.

И при двата метода капсите се отстраняват по един и същи начин. Пръстените се отварят и удълженията се изваждат от пръстена.

Позициониране на капси

Когато поставяме треси с капси, трябва да се съобра­зим къде ще фиксираме удължението на косата, така че то да бъде комфортно за клиента, да не се забелязва и в същото време да имаме максимална дължина на косата.

Капсите трябва да бъдат разположени на около 5 см при по-гъсти коси и на 3 см при по-фини. Когато рабо­тим с фина коса, трябва много точно да разпределим тежестта на тресата, за да запазим естест­вения косъм и да избегнем максимално на­късването. Ако на фина коса поставим капсите на по-голямо разстояние, има опасност от бързо накъсване на коса­та в зоната на фиксиране и поява на т. нар. плешиви петна. Капсите се поставят, като малко количество от собствената коса и кичур от треса­та се вкарват в капсата посредством кука и се фиксират със специални клещи. Така поставени, капсите не приплъзват косата и няма опасност тресата да се из­плъзне.

Как трябва да поставяме капсите при поддържка?

Изключително важно е фризьорите да знаят, че при под­дръжка тресите, поставени чрез капси, не трябва да се прикрепят на едно и също място. Това важи особено за зоната на слепоочието, където косата е най-тънка и най-податлива на накъсване. Избягвайте да по­ставяте треси с капси в предната част на главата. Косата в тази област лесно се накъсва и поставянето на капси само ще ускори процеса и може да се получат бели плешиви петна. При поддръжка трябва да се преместват както мес­тата на тресите, така и зоните, в които се поставят капсите. Това дава възможност естествената коса да ре­лаксира и да се възстанови до следващо­то удължаване. Ако ги поставяме на едно и също място, рискуваме косата много бързо да се накъса и петната да се уголемят.

Да не забравяме, че косата има нужда и от допълнител­на поддръжка за укрепване и здравина. За целта нана­сяйте продукти за растеж по време на поддръжката на удължена коса.

Не поставяйте треси в зоната на слепоочието, където косата много бързо се накъсва. Ако се налага удължаване на косата и в тези зони, може да изберете поставяне на кератинови кичури или фини стикери.

Кой метод е подходящ за вас?

Разбира се, препоръчваме нанокапси главно заради тех­ния размер. Те наистина са толкова мънички и са чудес­ни за всеки тип коса, включително тънки и руси. Неза­висимо от това, колко гъста е естествената ви коса, колкото по-малка е капсата, толкова по-добре.

Поставяне на удължения с щипки

Най-бързият и лесен начин за поставяне на удължения са треси на щипки, с които бързо и лесно може да се преобразите. Фризьорите трябва да знаят обаче как да изберат правилните щипки за удължения.

Разнообразието от цветове и големина е голямо. Най-общо има три размера на щипките – големи, сред­ни и малки, като ги има отново във формат със и без силикон. Разбира се, по-щадящи за косата са тези със силикон и затова те се използват масово при поста­вяне на треси. Когато работим с много гъста коса, избираме големи щипки, при по-тънка коса – средни, а в зоната на тила – малки.

От треса 100 г могат да бъдат направени два двойни реда и един малък. При по-малките ре­дове се поставят две щипки в краищата, на по-дългите – три щипки, а на реда с най-голяма дължина поставяме четири щипки. Разбира се, това зависи от ин­дивидуалните размери на главата на клиентката и нейните особености.

Обикновено удълженията се поставят с щипки за кратък период, за вечерно пар­ти или просто за седмица, в която искаме да сме с дълга коса. Това не е метод за по­стоянно удължаване, затова преди да си легне­те е добре да махнете удълженията. Така предпаз­вате естествената си коса от накъсване. Аналогичен е случаят, ако заспим с фиба на главата. На сутринта косата ни е оплетена около нея и няма начин да я сва­лим, без да откъснем част от косата си.

Когато поставяте тресите с щипки, е добре косата леко да се тупира, за да се създаде по-плътна текстура. Това е особено важно, ако косата ви е по-хлъзгава. Така ще предотвратите изплъзването на тресата и ще си спес­тите доста голям дискомфорт.

Както при другите методи за удължа­ване и тук внимателното и редовно разресване на естествената и удълже­ната коса е от изключителна важност, за да се избегне неприятно оплитане и възли. Разресваме със специална четка за удължена коса.

Накратко и за шиенето на коса

В зависимост от предпочитанията на клиента треса­та може да бъде зашита към естествената коса по­средством оформянето на фитилчета или оплитане на пълзяща плитка, към която да се зашие редът.

В никакъв случай зашиването на треси не е по-щадящ метод от поставянето им с капси, просто е една идея по-комфортно. При него удължението не убива и не се усеща за разлика от капсите. Този метод е подходящ за клиенти с чувствителен скалп, които имат непоноси­мост към метал или поставяне на голямо количество коса.

Когато удължавате косата с треси независимо дали използване щипки, капси или шиене, е добре да правите почивка между поддръжките. На всеки два месеца сва­ляйте удълженията и оставяйте собствената коса да израсте малко и да бъде обгрижвана с допълнителни продукти за заздравяване.

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Услуги

Услуги

Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?

Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?

Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?Едни от най-разпространените методи за поставяне на треси са капси, щипки и зашиване. Но какво и как да из Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?Едни от най-разпространените методи за поставяне на треси са капси, щипки и зашиване. Но какво и как да из 2021-01-27T12:22:31+00:00 Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?

<h1><a href="https://coiffure-beauty.com/articles/postavyane-na-tresi-s-kapsi-shtipki/">Поставяне на треси с капси, щипки или зашиване?</a></h1> <p></p> <h3>Едни от най-разпространените методи за поставяне на треси са капси, щипки и зашиване. Но какво и как да изберете и пре&shy;поръчате на вашите клиенти, разберете в следващите редове.</h3> <h2><strong>Видове капси</strong></h2> <p><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16263/files/image/138233813_118092526829181_1178062968757401658_n.jpg" /></strong></p> <p>Разнообразието от капси е огромно както като цвето&shy;ве, така и като размери и уплътнение със или без сили&shy;кон. На пазара може да видите&nbsp;<strong>големи капси, микро- и нанокапси.</strong>&nbsp;Но защо има толкова видове и как да изберем правилните за нашите удължения?</p> <p>Препоръчително е да&nbsp;<strong>не използвате капси без силикон</strong>, защото те директно накъсват косата. Освен това след употреба те могат да изпускат ръжда и да увре&shy;дят косата. Най-често такива проблеми срещаме при русите коси, при които петната от ръжда много труд&shy;но могат да бъдат обработени.</p> <p>Продълговати капси без силикон са най-здравите на пазара. Но това, че не падат, не означава, че трябва да се използват при удължаване на коса. Някои хора твърдят, че са по-удобни при носене, защото при поставяне кап&shy;сата става кръгла и прилича на керати&shy;нов кичур, но това въобще не е така. Металът, от който е изработена, е в директна връзка с косъма, оцветява го и го накъсва.</p> <p>Независимо от това, че сме избрали подходящия цвят капса, след нейното поставяне и многократно измиване око&shy;ло нея се появяват малки зеленикави или сиви петна. Най-добре е да използвате капси със силиконов уплътнител, за да предпазите ко&shy;съма от накъсване и оцветяване от метала, както и да предотвратите изплъзването на кичура.</p> <p><strong>Избираме да работим с големи капси, когато имаме плътна, здрава коса.</strong>&nbsp;Те се използват предимно при удъл&shy;жаването на коса с треса. Избягваме да работим с го&shy;леми капси на тънка и фина коса, защото те са видими и доста по-некомфортни от микро- и нанокапсите.</p> <p><strong>Каква големина капса да използваме</strong>, определяме в зави&shy;симост от количеството собствена коса и от треса&shy;та. При гъсти и плътни коси работим с големи капси със силикон, а при по-тънки &ndash; с микро- или нанокапси.</p> <p>Избираме да работим с големи капси на гъсти коси не само заради обема на косата, но заради по-голямата им издръжливост на тежест.</p> <h2><strong>Микро-&nbsp;или нанокапси?</strong></h2> <p>Един от най-често срещаните въпроси, които си зада&shy;ват фризьорите при методите за удължаване на коса, е:&nbsp;<strong>&bdquo;Каква е разликата между удължаване с микро- и на&shy;нокапси?&ldquo;</strong>.</p> <p>И двата вида може да се използват на по-фини и тънки коси, доста по-незабележими са и благодарение на раз&shy;нообразието от цветове може да изберете точно съв&shy;падение с вашия цвят. Така удълженията ще са съвсем незабележими.</p> <p><strong>Удължаването на косата с микрокапси</strong>&nbsp;беше революция, когато излязоха преди години. Въвеждането на този метод за студено прилагане на удълженията означава&shy;ше, че няма повече да нагрявате кератин или да предиз&shy;виквате увреждане на естествената коса. Микрокапси&shy;те са малки метални пръстени, обикновено облицовани със силикон, който защитава скалпа и естествената ви коса.</p> <p>Този метален пръстен се прилага върху мал&shy;ка част от естествена коса или кичур. В него се вкарва удължението за коса с игла за поставяне (кука). След това микропръстенът се затяга с клещи и се затваря, което фиксира края на поставения кичур към естествена&shy;та коса.</p> <p><strong>Удължаването на коса с нанокапси</strong>&nbsp;все още е сравнително нов метод и не е толкова популярен. Поставянето им наподобява това на микропръсте&shy;ните. В нанопръстена се вкарва кичура за удължаване с нанонакрайник (кука, през която минава удължената и естествената коса) и се затваря.</p> <p>Нанокапси може да използвате при поставяне на тре&shy;си или кичури при фина коса. Те са супернезабележими и комфортни при носене на удължения.</p> <h2><strong>Какви са разликите?</strong></h2> <p><strong>Нанокапсата е 90% по-малка от микрокапсата</strong>, което означава, че нанопръстенът е много по-дискретен. Ми&shy;кропръстените не се препоръчват за жени с много фина коса. Фината коса трудно покрива микрокапсите, но ус&shy;пешно може да го направи с нанокапсите.</p> <p>Микропръстените могат да бъдат препозиционирани по време на поддръжката на удълженията. Това означава, че те могат да бъдат преместени обратно към основата на косата до скалпа. Това обикновено се прави след 8 седмици.</p> <p>Тъй като нанопръстените са толкова малки, те не мо&shy;гат да бъдат преместени и трябва да бъдат премахна&shy;ти и поставени отново при поддръжка.</p> <p>И при двата метода капсите се отстраняват по един и същи начин. Пръстените се отварят и удълженията се изваждат от пръстена.</p> <h2><strong>Позициониране на капси</strong></h2> <p>Когато поставяме треси с капси, трябва да се съобра&shy;зим къде ще фиксираме удължението на косата, така че то да бъде комфортно за клиента, да не се забелязва и в същото време да имаме максимална дължина на косата.</p> <p>Капсите трябва да бъдат разположени на около 5 см при по-гъсти коси и на 3 см при по-фини. Когато рабо&shy;тим с фина коса, трябва много точно да разпределим тежестта на тресата, за да запазим естест&shy;вения косъм и да избегнем максимално на&shy;късването. Ако на фина коса поставим капсите на по-голямо разстояние, има опасност от бързо накъсване на коса&shy;та в зоната на фиксиране и поява на т. нар. плешиви петна. Капсите се поставят, като малко количество от собствената коса и кичур от треса&shy;та се вкарват в капсата посредством кука и се фиксират със специални клещи. Така поставени, капсите не приплъзват косата и няма опасност тресата да се из&shy;плъзне.</p> <h2><strong>Как трябва да поставяме капсите при поддържка?</strong></h2> <p>Изключително важно е фризьорите да знаят, че при под&shy;дръжка тресите, поставени чрез капси, не трябва да се прикрепят на едно и също място. Това важи особено за зоната на слепоочието, където косата е най-тънка и най-податлива на накъсване. Избягвайте да по&shy;ставяте треси с капси в предната част на главата. Косата в тази област лесно се накъсва и поставянето на капси само ще ускори процеса и може да се получат бели плешиви петна. При поддръжка трябва да се преместват както мес&shy;тата на тресите, така и зоните, в които се поставят капсите. Това дава възможност естествената коса да ре&shy;лаксира и да се възстанови до следващо&shy;то удължаване. Ако ги поставяме на едно и също място, рискуваме косата много бързо да се накъса и петната да се уголемят.</p> <p>Да не забравяме, че косата има нужда и от допълнител&shy;на поддръжка за укрепване и здравина. За целта нана&shy;сяйте продукти за растеж по време на поддръжката на удължена коса.</p> <p>Не поставяйте треси в зоната на слепоочието, където косата много бързо се накъсва. Ако се налага удължаване на косата и в тези зони, може да изберете поставяне на кератинови кичури или фини стикери.</p> <h2><strong>Кой метод е подходящ за вас?</strong></h2> <p>Разбира се, препоръчваме нанокапси главно заради тех&shy;ния размер. Те наистина са толкова мънички и са чудес&shy;ни за всеки тип коса, включително тънки и руси. Неза&shy;висимо от това, колко гъста е естествената ви коса, колкото по-малка е капсата, толкова по-добре.</p> <h2><strong>Поставяне на удължения с щипки</strong></h2> <p>Най-бързият и лесен начин за поставяне на удължения са треси на щипки, с които бързо и лесно може да се преобразите. Фризьорите трябва да знаят обаче как да изберат правилните щипки за удължения.</p> <p>Разнообразието от цветове и големина е голямо.&nbsp;<strong>Най-общо има три размера на щипките &ndash; големи, сред&shy;ни и малки, като ги има отново във формат със и без силикон.</strong>&nbsp;Разбира се, по-щадящи за косата са тези със силикон и затова те се използват масово при поста&shy;вяне на треси. Когато работим с много гъста коса, избираме големи щипки, при по-тънка коса &ndash; средни, а в зоната на тила &ndash; малки.</p> <p>От треса 100 г могат да бъдат направени два двойни реда и един малък. При по-малките ре&shy;дове се поставят две щипки в краищата, на по-дългите &ndash; три щипки, а на реда с най-голяма дължина поставяме четири щипки. Разбира се, това зависи от ин&shy;дивидуалните размери на главата на клиентката и нейните особености.</p> <p><strong>Обикновено удълженията се поставят с щипки за кратък период,</strong>&nbsp;за вечерно пар&shy;ти или просто за седмица, в която искаме да сме с дълга коса. Това не е метод за по&shy;стоянно удължаване, затова преди да си легне&shy;те е добре да махнете удълженията. Така предпаз&shy;вате естествената си коса от накъсване. Аналогичен е случаят, ако заспим с фиба на главата. На сутринта косата ни е оплетена около нея и няма начин да я сва&shy;лим, без да откъснем част от косата си.</p> <p>Когато поставяте тресите с щипки, е добре косата леко да се тупира, за да се създаде по-плътна текстура. Това е особено важно, ако косата ви е по-хлъзгава. Така ще предотвратите изплъзването на тресата и ще си спес&shy;тите доста голям дискомфорт.</p> <p>Както при другите методи за удължа&shy;ване и тук внимателното и редовно разресване на естествената и удълже&shy;ната коса е от изключителна важност, за да се избегне неприятно оплитане и възли. Разресваме със специална четка за удължена коса.</p> <h2><strong>Накратко и за шиенето на коса</strong></h2> <p>В зависимост от предпочитанията на клиента треса&shy;та може да бъде зашита към естествената коса по&shy;средством оформянето на фитилчета или оплитане на пълзяща плитка, към която да се зашие редът.</p> <p>В никакъв случай зашиването на треси не е по-щадящ метод от поставянето им с капси, просто е една идея по-комфортно. При него удължението не убива и не се усеща за разлика от капсите. Този метод е подходящ за клиенти с чувствителен скалп, които имат непоноси&shy;мост към метал или поставяне на голямо количество коса.</p> <p>Когато удължавате косата с треси независимо дали използване щипки, капси или шиене, е добре да правите почивка между поддръжките. На всеки два месеца сва&shy;ляйте удълженията и оставяйте собствената коса да израсте малко и да бъде обгрижвана с допълнителни продукти за заздравяване.</p> <p>&nbsp;</p>